Midt imellem de to karréer åbner MEKANIKKEN sig mod den omgivende by

Som en moderne fortolkning af de klassiske københavnske boligkarréer bugter MEKANIKKEN sig som to selvstændige karréer, der folder sig beskyttende om to grønne gårdmiljøer.

Baggrundsbillede

bygningerne

To røde karréer

MEKANIKKEN bugter sig som to selvstændige boligkarréer rundt om to grønne gårdmiljøer. Midt imellem de to karréer inviterer MEKANIKKEN indenfor via en begrønnet sti flankeret af solitære træer – en grøn passage primært for gående og cyklende. Her bliver MEKANIKKEN en del af det resterende Kirkebjerg og leder videre ind i den levende bydel.

 

For at skabe variation og bryde MEKANIKKEN ned i mindre boliger falder og rejser karréerne sig fra fire etager mod gårdrummene til seks etager mod dels Mekanikvej, dels Elektronikvej. Samtidig forskyder de enkelte bygningsdele sig i forhold til hinanden. Nogle steder med en halv meter, andre steder som små tilbagetrækninger af teglen for at skabe en levende facade.

 

Derudover integrerer MEKANIKKEN et parkeringshus for beboerne, naturligvis med el-ladestandere, som sikrer et overordnet grønt område uden mange parkerede biler.

 

Også parkeringshuset er tænkt som en moderne hybrid, der udover at rumme bilparkering samtidig integrerer attraktive toetagers rækkehuse og en stor, fælles tagterrasse. Med tiden vil parkeringshuset fremstå som en frodig, grøn bygning, når den fra start beplantes med klatreplanter som vedbend, blåregn og vildvin.

Karakteristika

Det røde tegl

Den historiske inspiration

Karakteristisk for MEKANIKKEN er forkærligheden for tegl. Her er to typer rød Egernsund tegl, der refererer til Kirkebjergs industrihistoriske ophav. To røde mursten der nuanceres yderligere ved at bruge to forskellige fuger: en grå og en gråhvid.

Resultatet er et spændende og smukt murværk, der varierer karréen rundt, så man både nede i gårdrummet og oppe fra sin bolig altid har udsyn til tre forskellige udtryk. Denne passion for teglet er yderligere nuanceret ved mønstre i murværket, hvor der på udvalgte steder på facaden som fx ved indgange laves mønstre ved at vende teglet på sin korte led og skubbe teglet ud.

Udover at lege med teglets mange kvaliteter, som en hyldest til den industrihistoriske bygning, er der samtidig to typer hustage. Det flade tag, der enten udføres med tagpap eller med grønne sedumtage, og saddeltage med røde vingetegl som findes ved indgangene til gårdrummet. Disse saddeltagshuse skaber samtidig variation i MEKANIKKEN ved at integrere kviste, der sikrer større rumhøjde i boligerne og leder masser af dagslys ind.

altaner

Private altaner

At bo moderne betyder bl.a., at du har din helt egen private adgang til dagslyset og den friske luft på enten en altan eller på en terrasse på terræn. Derudover kan du søge fællesskabet på de attraktive, fælles tagterrasser. Her er du helt oppe under den åbne himmel og har fin udsigt ud over de grønne gårdrum, villakvarteret på den anden side af gaden, Kirkebjerg og hele Brøndbyvester.

Altanerne er udført som to forskellige typer med hvert sit udtryk og materialitet, der er med til at sikre en varieret og interessant facade.

en del af noget grønnere

Gårdrum med lommer

til ophold og leg

Du er en del af noget større, grønnere og frodigt, når du bor i MEKANIKKEN. Her åbner gårdrummet sig og tilbyder hyggelige lommer for ophold og leg. Der er to afskærmede dele af gårdrummet, hvor legeplads og begrønnede områder med bede og belægning indbyder til samvær mellem børn, mellem unge, mellem voksne og ældre.

Samtidig er gårdrummene indrettet med masser af plads til cykelparkering i skure, der vokser ud af belægningen med skrå, begrønnede facader til terræn, som fungerer både som cykelskure og samtidig giver plads til, at man kan gå op på taget, trille ned ad de skrånende facader eller arrangere små optrædener med taget som mini amfiscene.

Nede i gårdrummene snor stisystemer sig og sikrer en infrastruktur, hvor man møder sine naboer. Skal du bo i stueplan, får du egen have mod gårdrummet, og samtidig etableres en kantzone ud mod gadeplanet, der giver rum for ophold.

Fremtidens boliger

Boliger til fremtiden

Fremtiden er grøn, og i MEKANIKKEN tager vi også ansvarlige og klimabevidste valg. Således efterlever boligerne en af de allerbedste kvalitetsstempler inden for bæredygtigt byggeri; DGNB Guld. En certificering der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.

I MEKANIKKEN tager vi bevidste, grønne valg, når vi f.eks. vælger kvalitetsmaterialet tegl, der er robust og har en lang levetid – både æstetisk og holdbarhedsmæssigt. Samtidig scorer vi højt på boligernes adgang til masser af dagslys, de fleksible og moderne ruminddelinger, de mange og forskellige uderum og de gode forhold for et godt naboskab og fællesskab – på tagterrasserne såvel som i de grønne gårdrum.

Derudover er alle tage, som man kan se ned på, udført som grønne sedumtage, der kan optage regnvand og som sikrer grønne udsyn.

DGNB logo